Olemme osa Coronariaa

Yritys

Kokemuksella ja ammattitaidolla - fysioterapiaa jo 30 vuoden ajan!

Coronaria Vakka-Suomi Oy tarjoaa yksityisiä fysioterapiapalveluja kaikenikäisille, akuutista tai kroonisesta, neurologisesta tai tuki- ja liikuntaelinvaivasta/-sairaudesta tai vammasta kärsiville ihmisille.

Toimimme osana yhteiskunnallista terveydenhuoltojärjestelmää noudattaen eettisiä periaatteita ja yhteiskunnallisia velvoitteita. Yrityksemme on Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset Fysi ry:n jäsen. Toimintajärjestelmämme on luotu ISO 9001 standardiin pohjautuvaan sähköiseen IMS FPF toimintajärjestelmään.

Takaamme asiakkaille ammattitaitoisen ja asiantuntevan palvelun koulutettujen fysioterapeuttien toimesta. Toiminta perustuu asiakkaan ja työntekijän välille muodostuvaan luottamukselliseen suhteeseen.Olemme OmaFysio -verkoston jäsenyritys. Verkostoomme kuuluu satoja suomalaisia fysioterapiayrityksiä joka puolella maata.

Asiakkaan odotukset ja tarpeet lähtökohtana

Päämääränämme on edistää asiakkaan parasta kaikissa olosuhteissa. Kunnioitamme työssämme asiakkaamme ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä ja pyrimme luottamuksellisen terapiasuhteen syntymiseen ja syventämiseen. Kunnioitamme asiakkaamme itsemääräämisoikeutta ja annamme asiakkaillemme kaiken hänen terveydentilaansa ja terapiavaihtoehtoihin liittyvät tarpeelliset tiedot.

Palvelut

Tarjoamme asiakkaiden tarpeiden mukaisia palveluita seuraavilta fysioterapian alueilta: tutkiminen, fysioterapian suunnittelu ja toteutus, kotiohjelman laatiminen ja seuranta, apu- ja harjoitusvälinetarpeen arviointi, hankinnan avustaminen, käytön opetus ja seuranta, kotikäynnit, raportointi sovitusti.

Fysioterapia

Fysioterapia

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinetarpeen arviointi.

Tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet. Asiakasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään.

Asiakasta tuetaan harjoittelemaan itsenäisesti, ymmärtämään harjoittelun tarkoitus ja ottamaan omat voimavarat käyttöön yhdessä asetettujen tavoitteiden savuttamiseksi.

Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttinen harjoittelu on liikeharjoittelua, joka on suunniteltu yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin. Harjoitteet pohjautuvat fysioterapeutin tekemään alkututkimukseen ja ne ohjataan henkilökohtaisesti samalla varmistaen oikeat suoritustavat. Harjoitteiden avulla voidaan parantaa mm. kehon hallintaa, tasapainoa, koordinaatiota, lihastasapainoa sekä nivelten liikkuvuutta ja stabiliteettia. Apuna voidaan käyttää erilaisia välineitä ja kuntolaitteita. Terapeuttinen harjoittelu on osa muuta fysioterapiaa tai se voi olla myös itsenäinen hoitomuoto. Asiakasta motivoidaan ja kannustetaan itsenäiseen harjoitteluun, joka on tärkeä osa asiakkaan kuntoutumista.

Rangan, nivelten ja neuraalikudoksen mobilisointi

Rangan mobilisointi

Rangan ja nivelten mobilisoinnissa pyritään liikelaajuuksien lisäämiseen rauhallisin liikkein koko liikeradalla tai sen osalla. Liike tapahtuu kivun sallimissa rajoissa. Neuraalikudoksen mobilisointi parantaa hermokudoksen aineenvaihduntaa ja liikkuvuutta ja se tapahtuu pumppaavin liikkein. Käytetään mm. hermoperäisissä raajojen puutumis- ja pistelyoireissa.

Yliliikkuvaa rankaa ja niveliä voidaan myös stabiloida, jolloin saavutetaan kivuton ja optimaalinen toiminta ympäröiviin kudoksiin.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen tutkimus ja hoito

Asentohuimauksen hoito

Hyvänlaatuisella asentohuimauksella tarkoitetaan sisäkorvaperäistä huimausta, joka johtuu toimintahäiriöstä sisäkorvan kaarikäytävissä. Kaarikäytävissä kehon asentoa ja tasapainoa aistivaan kaarikäytävään kertyvä sakka saa aikaan virheaistimuksen, joka 2–20 sekuntia asennon muutoksen jälkeen tuntuu kiertohuimauksena. Huimaus tulee usein vain pään ollessa tietyssä asennossa siirryttäessä esimerkiksi istualta makuulle tai taivutettaessa päätä esimerkiksi kasvoja pestessä. Sen sijaan huimaus ei yleensä estä liikkumista.

Huimauksen paranemista voi nopeuttaa harjoituksilla, joiden tarkoituksena on erilaisilla pään ja vartalon liikesarjojen avulla saada kaarikäytävään kertynyt sakka poistetuksi. Fysioterapeutti tutkii ja ohjaa oikeat liikesarjat, joita asiakas voi tehdä kotona. Hoidossa käytetyt liikesarjat riippuvat siitä, missä kolmesta kaarikäytävästä sakka on oireita aiheuttamassa ja kummasta puolesta on kyse.

Kinesioteippaus

Kinesioteippaus

Kinesioteippauksen kehitti japanilainen kiropraktikko Kenzo Kase 1970-luvulla, huomatessaan ihon liikuttamisen vaikuttavan nivelen liikelaajuuteen ja koettuun kipuun. Menetelmä levisi Soulin olympialaisten myötä Pohjois-Amerikkaan ja 90-luvun loppupuolella Eurooppaan. Teippaustekniikoiden kehittelyjen myötä menetelmää käytetään nykyään monenlaisiin fysioterapian osa-alueisiin esim. tuki- ja liikuntaelinongelmat.

Kinesioteippausta käytetään yleisimmin vähentämään kipua ja lisäämään liikkuvuutta sekä lihasvoimaa. Menetelmää voidaan käyttää tukemaan elimistön omaa parantamisprosessia mm. verenkierto- ja lymfajärjestelmän sekä neurofysiologisten tekijöiden kautta. Nivelen mekaniikan osalta kinesioteipillä voidaan lisätä nivelen liikkuvuutta, ohjata niveltä toimimaan mekaanisesti oikein tai tuoda niveleen tarvittaessa tukeakin vetämällä teippi kireälle, tai asettamalla useampia teippikerroksia. Kinesioteippausta voidaan pitää kuitenkin enemmän sensorisena, kun taas perinteisen urheiluteippauksen toimintaperiaate on luonteeltaan lähinnä mekaaninen.

Painokevennetty kävelykuntoutus

Painokevennetty kävelykuntoutus

Painokevennetyssä kävelyn kuntoutuksessa kehonpainoa voidaan keventää ja asentoa tukea valjaiden avulla, jotka on kiinnitetty katossa oleviin kiskoihin. Harjoittelu on tukivaljaiden avulla turvallista ja fysioterapeutti voi avustaa samalla kävelyn eri vaiheita. Kävelyn lisäksi valjaat antavat mahdollisuuden harjoittaa myös tasapainoa eri tavoin ja haastavasti. Painokevennetty harjoittelu soveltuu muun muassa aivohalvauskuntoutujille, MS- ja Parkinsonintautia sairastaville, tuki- ja liikuntaelinsairaille sekä ikääntyneille asiakkaille.

Hieronta

Hieronta

Klassisessa hieronnassa pehmytkudoksia pyritään muokkaamaan käsin eri tavoin ja eri ottein. Tavoitteena on vilkastuttaa aineenvaihduntaa, rentouttaa, lievittää jännitystiloja ja kipuja. Fysioterapiassa hierontaan yhdistetään usein muitakin hoitomenetelmiä kuten mobilisointia, terapeuttista harjoittelua, lämpö- ja kylmähoitoja sekä muita fysikaalisia hoitoja.

Fysikaalinen terapia

Fysikaalinen terapia

Fysikaalisella terapialla tarkoitetaan lämmön, sähkön tai jonkin muun fysikaalisen vaikutuksen hyödyntämistä. Näitä hoitomuotoja käytetään lievittämään kipua, lisäämään aineenvaihduntaa sekä lisäämään ja ylläpitämään pehmytkudosten joustavuutta ja rentoutusta. Fysikaalisiin hoitomuotoihin kuuluu mm. lämpöhoidot (pintalämpö, syvälämpö, paraffiinihoito), kylmähoidot ja sähköhoidot kivun lievitykseen sekä lihashermo- tai muiden kudosten aktivointiin.

LymphaTouch

LymphaTouch

LymphaTouch on patentoitu, Suomessa kehitetty alipaineeseen perustuva fysioterapeuttinen hoitomenetelmä. Erityisen hyviä hoitotuloksia on saavutettu leikkausten ja traumojen jälkeisen turvotuksen hoidossa sekä fibroosin ja arpien käsittelyssä. Myös urheiluvammojen paraneminen ja urheilusuorituksen jälkeinen palautuminen on LymphaTouch-hoidon ansiosta nopeampaa ja tehokkaampaa.

LymphaTouch-hoitovaikutus perustuu paine-eron synnyttämään alipainetilaan kudoksessa. Lymfaneste virtaa korkeammasta painetilasta kohti alempaa painetilaa. Samalla iho ja ihonalaiset kudokset venyvät alipaineen aiheuttaman imun johdosta. Kudoksen venyminen avaa lymfatiehyeitä, mikä saa aikaan imunesteen virtaamisen soluvälitilasta imusuoniin. Imusuonien seinämien venyminen aktivoi lymfakierron luonnollista pumppaustoimintaa kiihdyttäen lymfanesteiden poistumista elimistöstä ja vähentää turvotusta. Alipainehoidon tiedetään myös vilkastuttavan aineenvaihduntaa sekä kiihdyttävän verenkiertoa.

Akupunktio

Akupunktio

Fysioterapeutit käyttävät akupunktuuria etenkin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin; kipuun, särkyyn, lihasten ja koko kehon rentouttamiseen. Yleisimpiä hoitokohteita ovat mm. niska-hartiaseudun ja selän kiputilat, nivelten kulumisesta aiheutuvat kiputilat ( esim. polvinivel ), erilaiset päänsäryt ja migreeni. Hoitoon liittyy usein myönteisiä oheisvaikutuksia kuten yleinen rentoutuminen, unen laadun parantuminen ja stressin lieveneminen. Akupunktio on yksi fysikaalisen hoidon menetelmä, jota usein käytetään muiden hoitomenetelmien kanssa.

Maksutavat

Meillä käy maksuvälineenä yleisimmät kortit ja käteinen. Maksu on mahdollista suorittaa myös laskulla.

Olemme tehneet suorakorvaussopimuksen Kelan kanssa.

Henkilökunta

Ammattitaitoista ja ystävällistä asiakaspalvelua

Kehitämme jatkuvasti omaa ammattitaitoamme ja osaamistamme opiskelemalla ja seuraamalla alamme kehittymistä, kirjallisuutta ja tutkimustoimintaa. Näin voimme varmistua siitä, että asiakkaamme saavat parasta mahdollista hoitoa.

Perinteisen fysioterapian lisäksi olemme kaikki kinesioteippauksen, hyvänlaatuisen asentohuimauksen ja selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon asiantuntijoita.

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@vakkasuomenfysiokulma.fi

Leena Blinnikka

Leena Blinnikka

Erikoislääkintävoimistelija/Fysioterapeutti

 • Erikoistunut ortopediseen fysioterapiaan
 • Lisäkoulutuksena Bobath-konsepti (aivoverenkiertohäiriöpotilaiden fysioterapia)
 • Erityiskoulutuksena tuki- ja liikuntaelin ja neurologisten sairauksien, sekä hengityselinsairauksien fysioterapia
 • Lääketieteellinen akupunktuuri
Sirpa Toivonen

Sirpa Toivonen

Fysioterapeutti (AMK)

 • Erikoistunut työterveyshuoltoon
 • Koulutettu fysioterapiaan purentaelinten toimintahäiriöissä
 • Tekonivelpotilaan asiantuntija
 • Lihaskalvokäsittelyt
Laura Tammela

Laura Tammela

Fysioterapeutti (AMK)

 • Erikoistunut ikäihmisten fysioterapiaan
 • Lisäkoulutuksena Bobath-konsepti (aivoverenkiertohäiriöpotilaiden fysioterapia)
 • Lihaskalvokäsittelyt
Henrietta Rosten-Westilä

Henrietta Rosten-Westilä

Fysioterapeutti (AMK)

Coronaria Vakka-Suomi

Coronaria Vakka-Suomi Oy

 • Rantakatu 15
 • 23500 Uusikaupunki
 • Puhelin: (02) 874 777
 • Matkapuhelin: 0500 745 099
 • tai: 044 745 0970
 • Sähköposti: toimisto(at)vakkasuomenfysiokulma.fi
 • Avoinna sopimuksen mukaan
 • Lauantaisin ja sunnuntaisin suljettu